Strona Główna
   

Oferta
   

Cennik
   

Forum
   

Linki
   

Dotacje UE
   

Aktualności
   

Wskaźniki
   

Rozpoczęcie działalności gospodarczej
   

Sprawy gospodarcze powiatu
   

Kontakt
 

 

 

 
ODSETKI

      -   Od zaległości podatkowych: 11%

      -   Ustawowe (w stos. rocznym): 11,5%

PODATKI

 • Kwota, powyżej której powstaje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.789,89 zł
 • Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych
  Podstawa obliczenia podatku Podatek
  do 37.024 zł 19% podstawy obliczenia podatku minus 530,08 zł
  od 37.024 zł do 74.048 zł 6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
  od 74.048 zł do 600.000 zł 17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
 • Tzw. małe zlecenia: od 1 stycznia 2004 r. nie ma tzw. małych zleceń
 • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
  Lp. Rodzaj kosztów Miesięcznie Za rok podatkowy
  1 zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania 102,25 zł
  nie więcej niż 1.227 zł, 12 miesięcy x 102,25 zł = 1.227 zł
  2 zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania
  łącznie nie więcej niż 1.840,77 zł
  3 zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę 127,82 zł
  nie więcej niż 1.533,84 zł, 12 miesięcy x 127,82 zł = 1.533,84 zł
  4 zatrudniony na podstawie wiecej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę
  łącznie nie więcej niż 2.300,94 zł
  5 koszty członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze społeczników związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych 102,25 zł
  nie więcej niż 1.227 zł, 12 miesięcy x 102,25 zł = 1.227 zł
  6 koszty osób uzyskujących jednocześnie dochody z więcej niż jednego ze wskazanych wyżej trzech źródeł
  łącznie nie więcej niż 1.840,77 zł
 • Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy: 17.514,80 zł
 

DELEGACJE

krajowe
Dieta (pełna) 23 zł
Ryczałt za nocleg (150% diety) 34,50 zł
Ryczałt za dojazd (20% diety) 4,60 zł

 

UBEZPIECZENIA

Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód
Rodzaj składki Kwoty
Składka na ubezpieczenie emerytalne 296,15 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 197,23 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 37,17 zł
Składka na ubezpieczenie wypadkowe (od 0,97% do 3,86%)*
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 175,25 zł**(tj. 8,75%)
Składka na Fundusz Pracy 37,17 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 1517,17zł

  
 • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 73.560,00 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 8,75%
 • Składki na
  - FGŚP: 0,10%
  - FP: 2,45%
 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenie Łącznie Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego Stopa składki w części finansowanej przez płatnika
  Emerytalne 19,52% 9,76% 9,76%
  Rentowe 13,00% 6,5% 6,5%
  Chorobowe 2,45% 2,45% -
  Wypadkowe od 0,97% do 3,86%* - -
 • Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
  Od 1.06.2006 r. - 31.08.2005 r.
  Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania (w zł)
  płatnik ubezpieczony
  I rok nauki 101,21 zł emerytalne 9,05 9,05
  rentowe 6,03 6,03
  chorobowe - 2,27
  wypadkowe x -
  II rok nauki 126,51 zł emerytalne 11,31 11,31
  rentowe 7,54 7,54
  chorobowe - 2,84
  wypadkowe x -
  III rok nauki 151,81 zł emerytalne 13,58 13,58
  rentowe 9,04 9,04
  chorobowe - 3,41
  wypadkowe x -
   

 

WYNAGRODZENIA

 • Minimalne: 899,10 zł
 • Przeciętne (I kw. 2006): 2 530,18 zł